Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych

Dnia 29-06-2018 godz. 11:52:35

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 19
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 53 53 0 0 10
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 23 22 0 1 7
Senatorowie niezrzeszeni 7 5 4 0 1 2