Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 29-06-2018 godz. 11:50:34

Poprawka 8

Za: 79 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 17
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 56 56 0 0 7
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 22 19 1 2 8
Senatorowie niezrzeszeni 7 5 4 1 0 2