Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 29-06-2018 godz. 11:49:23

Poprawka 5

Za: 79 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 18
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 54 54 0 0 9
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 23 20 1 2 7
Senatorowie niezrzeszeni 7 5 5 0 0 2