Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 29-06-2018 godz. 11:48:29

Poprawka 3

Za: 78 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 20
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 54 54 0 0 9
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 21 19 0 2 9
Senatorowie niezrzeszeni 7 5 5 0 0 2