Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Dnia 29-06-2018 godz. 11:45:12

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 56 Przeciw: 25 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 18
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 55 54 0 1 8
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 22 0 22 0 8
Senatorowie niezrzeszeni 7 5 2 3 0 2