Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 29-06-2018 godz. 11:44:27

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 58 Przeciw: 7 Wstrzymało się: 19 Nie głosowało: 16
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 56 56 0 0 7
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 23 0 7 16 7
Senatorowie niezrzeszeni 7 5 2 0 3 2