Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 29-06-2018 godz. 11:43:29

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Za: 60 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 23 Nie głosowało: 16
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 56 56 0 0 7
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 23 2 1 20 7
Senatorowie niezrzeszeni 7 5 2 0 3 2