Narzędzia:

Ustawa o tachografach

Dnia 29-06-2018 godz. 11:41:56

Poprawka 1

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 18
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 56 56 0 0 7
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 21 21 0 0 9
Senatorowie niezrzeszeni 7 5 4 0 1 2