Narzędzia:

Zmiany w składzie komisji senackich

Dnia 29-06-2018 godz. 11:33:18

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 16
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 56 55 0 1 7
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 23 23 0 0 7
Senatorowie niezrzeszeni 7 5 4 0 1 2