Narzędzia:

Stwierdzenie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika Sądu Najwyższego

Dnia 29-06-2018 godz. 10:17:37

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 55 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 43
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 53 53 0 0 10
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 2 0 1 1 28
Senatorowie niezrzeszeni 7 2 2 0 0 5