Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dnia 29-06-2018 godz. 12:31:54

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 58 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 13 Nie głosowało: 27
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 53 53 0 0 10
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 16 2 2 12 14
Senatorowie niezrzeszeni 7 4 3 0 1 3