Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia października 2012 roku miesiącem pamięci Generała Stanisława Maczka

Dnia 03-10-2012 godz. 10:21:01

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 77 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 23