Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe

Dnia 07-06-2018 godz. 15:28:03

Poprawka 2

Za: 81 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 15
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 58 58 0 0 5
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 23 19 2 2 8
Senatorowie niezrzeszeni 6 4 4 0 0 2