Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Dnia 07-06-2018 godz. 15:23:13

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 58 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 39
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 58 57 0 1 5
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 1 0 1 0 30
Senatorowie niezrzeszeni 6 2 1 0 1 4