Narzędzia:

Stwierdzenie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników Sądu Najwyższego

Dnia 07-06-2018 godz. 15:19:33

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 15
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 58 58 0 0 5
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 24 20 0 4 7
Senatorowie niezrzeszeni 6 3 3 0 0 3