Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Dnia 07-06-2018 godz. 15:40:55

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 62 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 59 59 0 0 4
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 25 1 24 0 6
Senatorowie niezrzeszeni 6 4 2 2 0 2