Narzędzia:

Ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

Dnia 07-06-2018 godz. 15:39:55

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 12
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 59 59 0 0 4
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 25 22 0 3 6
Senatorowie niezrzeszeni 6 4 4 0 0 2