Narzędzia:

Ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

Dnia 07-06-2018 godz. 15:39:34

Poprawka 45, 46

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 54 54 0 0 9
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 26 26 0 0 5
Senatorowie niezrzeszeni 6 3 3 0 0 3