Narzędzia:

Ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

Dnia 07-06-2018 godz. 15:37:23

Poprawka 34

Za: 88 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 11
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 59 59 0 0 4
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 26 25 0 1 5
Senatorowie niezrzeszeni 6 4 4 0 0 2