Narzędzia:

Ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

Dnia 07-06-2018 godz. 15:35:41

Poprawki 1-6, 8-10, 12, 13, 15-33, 36, 37, 40, 42-44

Za: 89 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 11
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 59 59 0 0 4
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 26 26 0 0 5
Senatorowie niezrzeszeni 6 4 4 0 0 2