Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Dnia 07-06-2018 godz. 15:33:44

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 64 Przeciw: 5 Wstrzymało się: 20 Nie głosowało: 11
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 59 59 0 0 4
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 26 3 5 18 5
Senatorowie niezrzeszeni 6 4 2 0 2 2