Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Dnia 16-05-2018 godz. 18:56:31

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 54 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 14 Nie głosowało: 29
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 52 52 0 0 11
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 16 0 3 13 15
Senatorowie niezrzeszeni 6 3 2 0 1 3