Narzędzia:

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw

Dnia 16-05-2018 godz. 18:54:39

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 64 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 30
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 51 51 0 0 12
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 16 10 2 4 15
Senatorowie niezrzeszeni 6 3 3 0 0 3