Narzędzia:

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji

Dnia 16-05-2018 godz. 18:53:49

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 53 Przeciw: 17 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 29
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 52 51 1 0 11
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 16 0 15 1 15
Senatorowie niezrzeszeni 6 3 2 1 0 3