Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 16-05-2018 godz. 18:52:20

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 54 Przeciw: 18 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 28
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 52 52 0 0 11
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 17 0 17 0 14
Senatorowie niezrzeszeni 6 3 2 1 0 3