Narzędzia:

Ustawa o ochronie danych osobowych.

Dnia 16-05-2018 godz. 18:35:52

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 54 Przeciw: 19 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 26
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 52 52 0 0 11
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 19 1 18 0 12
Senatorowie niezrzeszeni 6 3 1 1 1 3