Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych

Dnia 16-05-2018 godz. 18:33:12

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 74 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 26
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 52 52 0 0 11
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 19 19 0 0 12
Senatorowie niezrzeszeni 6 3 3 0 0 3