Narzędzia:

Dnia 16-05-2018 godz. 13:03:41

Za: 49 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 50
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 48 48 0 0 15
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 0 0 0 0 31
Senatorowie niezrzeszeni 6 2 1 0 1 4