Narzędzia:

Dnia 16-05-2018 godz. 12:02:21

Za: 46 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 54
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 45 45 0 0 18
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 0 0 0 0 31
Senatorowie niezrzeszeni 6 1 1 0 0 5