Narzędzia:

Dnia 16-05-2018 godz. 11:48:50

Za: 41 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 59
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 41 41 0 0 22
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 0 0 0 0 31
Senatorowie niezrzeszeni 6 0 0 0 0 6