Narzędzia:

Dnia 15-05-2018 godz. 20:45:50

Za: 6 Przeciw: 4 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 90
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 4 0 4 0 59
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 6 6 0 0 25
Senatorowie niezrzeszeni 6 0 0 0 0 6