Narzędzia:

Dnia 15-05-2018 godz. 11:04:57

Za: 42 Przeciw: 16 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 42
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 41 41 0 0 22
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 16 0 16 0 15
Senatorowie niezrzeszeni 6 1 1 0 0 5