Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 11-05-2018 godz. 11:44:37

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 53 Przeciw: 31 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 51 51 0 0 12
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 29 0 29 0 2
Senatorowie niezrzeszeni 6 4 2 2 0 2