Narzędzia:

Ustawa o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera

Dnia 11-05-2018 godz. 11:43:50

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 83 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 51 51 0 0 12
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 29 28 1 0 2
Senatorowie niezrzeszeni 6 4 4 0 0 2