Narzędzia:

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności

Dnia 11-05-2018 godz. 11:42:52

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 53 Przeciw: 13 Wstrzymało się: 17 Nie głosowało: 17
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 51 51 0 0 12
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 28 0 12 16 3
Senatorowie niezrzeszeni 6 4 2 1 1 2