Narzędzia:

Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Paryżu dnia 14 lutego 1989 r.

Dnia 11-05-2018 godz. 11:27:46

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 78 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 19
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 51 51 0 0 12
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 26 23 0 3 5
Senatorowie niezrzeszeni 6 4 4 0 0 2