Narzędzia:

Ustawa o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

Dnia 11-05-2018 godz. 11:26:49

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 49 Przeciw: 30 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 18
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 50 47 0 3 13
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 28 0 28 0 3
Senatorowie niezrzeszeni 6 4 2 2 0 2