Narzędzia:

Ustawa o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

Dnia 11-05-2018 godz. 11:24:54

Poprawka 5

Za: 29 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 18