Narzędzia:

Ustawa o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

Dnia 11-05-2018 godz. 11:24:22

Poprawka 4

Za: 32 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 19