Narzędzia:

Ustawa o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

Dnia 11-05-2018 godz. 11:23:23

Poprawka 1

Za: 34 Przeciw: 41 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 24
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 46 4 41 1 17
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 28 28 0 0 3
Senatorowie niezrzeszeni 6 2 2 0 0 4