Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Dnia 11-05-2018 godz. 11:20:24

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 60 Przeciw: 6 Wstrzymało się: 16 Nie głosowało: 18
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 50 50 0 0 13
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 28 8 6 14 3
Senatorowie niezrzeszeni 6 4 2 0 2 2