Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy i ustawy o Służbie Więziennej

Dnia 11-05-2018 godz. 11:18:19

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 52 Przeciw: 30 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 50 50 0 0 13
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 28 0 28 0 3
Senatorowie niezrzeszeni 6 4 2 2 0 2