Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej

Dnia 11-05-2018 godz. 11:13:52

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 54 Przeciw: 27 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 50 50 0 0 13
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 27 2 25 0 4
Senatorowie niezrzeszeni 6 4 2 2 0 2