Narzędzia:

Ustawa o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego

Dnia 11-05-2018 godz. 11:12:12

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 73 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 26
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 45 45 0 0 18
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 25 24 1 0 6
Senatorowie niezrzeszeni 6 4 4 0 0 2