Narzędzia:

Dnia 10-05-2018 godz. 13:34:25

Za: 44 Przeciw: 25 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 31
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 44 44 0 0 19
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 24 0 24 0 7
Senatorowie niezrzeszeni 6 1 0 1 0 5