Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy o Sądzie Najwyższym

Dnia 16-04-2018 godz. 18:00:17

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 51 Przeciw: 24 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 24
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 52 51 0 1 11
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 23 0 23 0 8
Senatorowie niezrzeszeni 6 1 0 1 0 5