Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Dnia 16-04-2018 godz. 17:52:20

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 52 Przeciw: 24 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 22
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 54 52 0 2 9
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 23 0 23 0 8
Senatorowie niezrzeszeni 6 1 0 1 0 5