Narzędzia:

Zmiany w składzie komisji senackich

Dnia 16-04-2018 godz. 17:19:17

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 75 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 24
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 51 51 0 0 12
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 23 23 0 0 8
Senatorowie niezrzeszeni 6 2 1 0 1 4