Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Dnia 16-04-2018 godz. 17:36:19

Poprawka

Za: 29 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 54 4 50 0 9
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 23 23 0 0 8
Senatorowie niezrzeszeni 6 2 2 0 0 4