Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 16-04-2018 godz. 17:35:25

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 58 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 20 Nie głosowało: 22
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 54 54 0 0 9
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 22 3 0 19 9
Senatorowie niezrzeszeni 6 2 1 0 1 4